In Stock

Sadzarka do ziemniaków dwurzędowa

3,400.00 

Opis

Dwurzędowa sadzarka do ziemniaków wykonuje w jednym cyklu roboczym wszystkie prace związane z wysadzaniem ziemniaków tzn. wyoruje bruzdy, automatycznie wysadza ziemniaki i obsypuje je ziemią formując redliny.
Ziemniaki mogą być wysadzane w międzyrzędziach 62,5 / 67,5 cm przy zmiennej odległości sadzeniaków w rzędzie (29 cm, 32 cm i 35 cm) przy głębokości sadzenia od 10 cm do 15 cm.
Zmianę odległości sadzeniaków w rzędzie od 29 cm przez 32cm do 35 cm można zrealizować poprzez zmianę średnicy kół jezdnych.